Design, Jakość, Funkcjonalność

Skanowanie 3D – Modelowanie produktów – Projektowanie – Wizualizacja – Dokumentacja techniczna

Skanowanie 3D, to proces pozyskiwania trójwymiarowych danych o rzeczywistych obiektach, które można następnie przekształcić w modele 3D. W naszej firmie wykorzystujemy Einscan 3D HX.

Skanowanie 3D z użyciem Einscan 3D HX:

 • Einscan 3D HX to rodzaj skanera 3D, który używa różnych technologii, takich jak technologia laserowa lub technologia światła strukturalnego, aby zbierać dane o kształcie i teksturze obiektów.
 • Skaner ten wykorzystuje promieniowanie laserowe lub strukturalne światło do pomiaru odległości między powierzchnią skanowanego obiektu a skanerem. Następnie dane te są gromadzone w celu stworzenia trójwymiarowej chmury punktów.

Tworzenie modelu 3D:

 • Dane uzyskane podczas skanowania 3D są przetwarzane przez oprogramowanie skanera, które tworzy trójwymiarowy model obiektu.
 • Ten model może być przedstawiany jako chmura punktów lub przekształcany w siatkę trójwymiarową, która zawiera informacje o kształcie i teksturze obiektu.

Formaty zapisu modeli 3D:

 • Modele 3D mogą być zapisywane w różnych formatach, takich jak STL, OBJ, FBX, czy też formaty specyficzne dla oprogramowania CAD.
 • Wybór formatu zależy od dalszego przeznaczenia modelu. Na przykład, formaty STL lub OBJ są popularne w druku 3D, podczas gdy formaty FBX lub COLLADA są używane w środowiskach graficznych i animacji.

Modele 3D uzyskane poprzez skanowanie 3D mają wiele zastosowań, w zależności od branży i potrzeb:

 • Druk 3D: Modele mogą być drukowane w celu stworzenia fizycznej kopii skanowanego obiektu.
 • Projektowanie i inżynieria: Modele mogą być używane do analizy, projektowania i inżynierii produktów.
 • Sztuka i animacja: Modele mogą być używane w celach artystycznych lub do tworzenia animacji.
 • Muzea i dziedzictwo kulturowe: Skanowanie 3D jest używane do zachowania i dokumentowania dzieł sztuki, artefaktów i obiektów historycznych.
 • Branża meblarska: W branży meblowej skanowanie 3D może być wykorzystywane do projektowania mebli, tworzenia modeli prototypowych, a także do utrwalania i archiwizacji unikalnych mebli.

W branży meblarskiej skanowanie 3D może być wykorzystane do:

 • Projektowania nowych mebli na podstawie skanów istniejących modeli.
 • Rekonstrukcji i archiwizacji historycznych mebli lub antyków.
 • Personalizacji mebli, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Tworzenia modeli wirtualnych, które można używać do prezentacji projektów klientom przed rozpoczęciem produkcji.

Modelowanie 3D produktów, to proces tworzenia trójwymiarowych modeli cyfrowych przedmiotów, które mogą reprezentować produkty rzeczywiste lub koncepcyjne. Modelowanie 3D produktów jest szeroko wykorzystywane w wielu branżach, w tym w branży meblowej, projektowaniu przemysłowym, reklamie, architekturze itp.

Proces tworzenia modeli 3D produktów:

 • Modelowanie 3D produktów zazwyczaj rozpoczyna się od stworzenia numerycznej siatki (mesh) reprezentującej kształt przedmiotu.
 • Siatkę można tworzyć ręcznie, używając oprogramowania do modelowania 3D lub skanować istniejące przedmioty za pomocą technologii skanowania 3D.
 • Następnie model 3D jest texturowany, aby uzyskać bardziej realistyczny wygląd.

Formaty zapisu modeli 3D:

 • Modele 3D można zapisywać w różnych formatach, takich jak STL, OBJ, FBX, 3DS, COLLADA (DAE) czy też formaty specyficzne dla konkretnego oprogramowania. Format zależy od potrzeb i rodzaju oprogramowania, które będzie używane do dalszej obróbki lub renderowania modelu.

Modele 3D produktów mogą mieć różne zastosowania, takie jak:

 • Prezentacje i wizualizacje produktów w reklamach i na stronach internetowych.
 • Projektowanie i prototypowanie nowych produktów.
 • Tworzenie animacji i filmów reklamowych.
 • Tworzenie modeli do wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości.

W branży meblowej modele 3D produktów są niezwykle przydatne. Pozwalają na:

 • Wizualizację mebli w różnych środowiskach i ustawieniach, co ułatwia klientom wybór odpowiednich mebli do swojego wnętrza.
 • Projektowanie mebli na etapie koncepcyjnym i prototypowym.
 • Tworzenie katalogów produktów w formie wirtualnych spacerów, co ułatwia klientom przeglądanie dostępnych opcji.
 • Optymalizację procesów produkcyjnych poprzez precyzyjne modele 3D do obróbki CNC.

Inne obszary zastosowań modeli 3D produktów:

 • Oprócz branży meblowej, modele 3D produktów są używane w projektowaniu samochodów, aranżacji wnętrz, projektowaniu produktów konsumenckich, medycynie, architekturze, lotnictwie, i wielu innych dziedzinach.

Przygotowanie modeli dla sprzedawców i architektów oraz na potrzeby baz danych, polega na modelowaniu 3d produktów, które posiadają określone parametry i standardy. Dzięki temu mogą być wykorzystywane w różnych celach, takich jak prezentacje, wizualizacje projektów, marketing czy sprzedaż.

W procesie tworzenia modeli należy zwrócić uwagę na:

 • Poprawność wizualną modelu, który jest wierną reprezentacją rzeczywistego produktu. Model musi być zgodny ze zdjęciami referencyjnymi, skanem 3d lub innymi uzyskanymi informacjami.
 • Jakość siatki, czyli optymalizacja geometrii modelu, aby zawierał tylko niezbędne detale.
 • Optymalizację geometrii modelu, aby zawierał tylko niezbędne detale, unikając czarnych wielokątów.
 • Rendering oparty na fizyce. Używanie tekstur i map tekstur, które są zgodne z workflow renderingu opartego na fizyce (PBR – Physically Based Rendering).
 • Jakość materiału. Przypisywanie materiałów do geometrii, które odpowiadają materiałom produktu rzeczywistego
 • Liczbę wielokątów. Zachowanie niskiej rozdzielczości wielokąta, aby model był wydajny i zgodny z różnymi platformami i formatami.
 • Układ UV. Mapowanie tekstur na jedną mapę tekstury, umieszczenie UV w przestrzeni 1:1, unikanie nakładających się powłok UV.
 • Pochodzenie produktu. Wyśrodkowanie pochodzenia produktu, aby ułatwić manipulację modelem.
 • Przygotowanie modelu w odpowiednim formacie, który jest kompatybilny z wieloma platformami i aplikacjami (STL, OBJ, FBX, 3DS, COLLADA (DAE) ).
 • Optymalizację rozmiaru pliku i tekstur, aby umożliwić płynne korzystanie z modelu na różnych urządzeniach.

Modele 3D produktów dla sprzedawców i architektów znajdują zastosowanie w wielu obszarach.

Producent mebli może tworzyć bazy danych modeli 3D swoich produktów, które następnie mogą być wykorzystywane przez sprzedawców do prezentacji w sklepach internetowych lub aplikacjach AR, pozwalając klientom na wirtualne „umieszczenie” mebli w swoim wnętrzu przed zakupem. Architekci i projektanci wnętrz mogą korzystać z modeli 3D, aby wizualizować swoje projekty i pokazywać klientom, jak będą wyglądać ich wnętrza po zakończeniu prac.

Modele 3D produktów dla sprzedawców i architektów można udostępniać w bazach danych lub serwisach online, które umożliwiają przeglądanie i pobieranie modeli przez zainteresowane osoby. Dzięki tym serwisom, modele mogą być łatwo dostępne dla klientów i partnerów biznesowych.


Usługa projektowania kuchni i innych mebli na wymiar polega na tworzeniu spersonalizowanych projektów mebli, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta oraz do konkretnej przestrzeni, w której meble będą umieszczone.

Proces projektowania kuchni i mebli na wymiar:

 • Konsultacja z klientem: Rozpoczyna się od określenia potrzeb klienta, preferencje stylowe, budżet i specyficzne wymagania dotyczące funkcjonalności i rozmiarów mebli.
 • Pomiar przestrzeni: Następnie przeprowadza się pomiary przestrzeni, w której mają być umieszczone meble, aby stworzyć projekt dostosowany do danej przestrzeni.
 • Tworzenie projektu: Na podstawie zebranych informacji i pomiarów projektant tworzy indywidualny projekt mebli, uwzględniając wybór materiałów, kolory, układ i wszelkie szczegółowe elementy.
 • Prezentacja projektu: Projektant przedstawia klientowi wizualizacje 2D lub 3D projektu, aby dać mu możliwość zobaczenia, jak będą wyglądały meble w rzeczywistości.
 • Korekty i finalizacja: Na podstawie feedbacku klienta dokonuje się wszelkich niezbędnych korekt i dostosowań projektu, aby spełnić jego oczekiwania.
 • Projekty mebli na wymiar klient otrzymuje w plikach graficznych (PNG, JPEG lub pdf).

Projekty mebli na wymiar mają różne zastosowania, w tym:

 • Realizacja produkcji: Projekty te mogą być wykorzystywane przez stolarzy i producentów mebli do wytwarzania spersonalizowanych mebli na zamówienie.
 • Prezentacja klientom: Są używane do prezentacji klientom, aby pomóc im zrozumieć, jak meble będą wyglądały i funkcjonować w ich przestrzeni.

Wykorzystanie w branży meblowej:

 • Branża meblowa może wykorzystać usługę projektowania kuchni i innych mebli na wymiar jako narzędzie do zwiększenia konkurencyjności i zadowolenia klientów. Spersonalizowane meble na zamówienie są coraz bardziej popularne, a profesjonalne projektowanie pomaga w dostarczeniu rozwiązań idealnie dopasowanych do potrzeb klienta.


Wizualizacja produktów to proces tworzenia graficznych reprezentacji produktów w celu ich prezentacji, promocji lub analizy. Jest to ważne narzędzie w dziedzinach takich jak projektowanie przemysłowe, marketing, architektura wnętrz, a także branża meblowa. Wizualizacje produktów pozwalają lepiej zrozumieć wygląd i funkcje produktów, co może wpłynąć na decyzje klientów i zwiększyć ich zaufanie.

Proces tworzenia wizualizacji produktów może różnić się w zależności od rodzaju produktu, czy celów wizualizacji:

 1. Modelowanie 3D: Na początku tworzy się trójwymiarowy model produktu. Może on być dostarczony z istniejącej bazy produktów.
 2. Tekstury i materiały: Dodaje się tekstury i materiały, aby nadać produktowi odpowiedni wygląd. Może to obejmować tekstury drewna, tkaniny, metalu itp. Tekstury są nakładane na model 3D, aby stworzyć wrażenie rzeczywistego wyglądu produktu.
 3. Oświetlenie: Odpowiednie oświetlenie jest kluczowe dla uzyskania realistycznego efektu wizualizacji. Projektanci 3D ustalają źródła światła, ich intensywność i kierunek, aby odpowiednio oświetlić produkt.
 4. Renderowanie: Proces renderowania polega na przekształceniu modelu 3D w obraz 2D, który będzie wyglądać jak fotografia produktu. Renderowanie może być czasochłonne, zwłaszcza przy bardzo szczegółowych i zaawansowanych wizualizacjach.
 5. Postprodukcja: Po renderowaniu można dokonać postprodukcji, tj. edytować i poprawiać obraz w programach graficznych. Można dodać efekty specjalne, poprawić kolory i kontrast, a także usunąć niepożądane elementy.
 6. Formaty zapisu: Gotowe wizualizacje produktów można zapisać w różnych formatach, takich jak JPEG, PNG,

Przeznaczenie wizualizacji produktów:

 1. Marketing i reklama: Wizualizacje produktów są szeroko stosowane w kampaniach marketingowych i reklamach, zarówno w druku, jak i online. Pomagają one w przyciąganiu uwagi klientów, prezentując produkty w atrakcyjny sposób.
 2. Projektowanie produktów: Wizualizacje pomagają projektantom i inżynierom w analizie i ocenie wyglądu produktu jeszcze przed jego fizycznym wykonaniem, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty prototypowania.
 3. E-commerce: W branży meblowej, wizualizacje produktów są często wykorzystywane na stronach internetowych sklepów meblowych, gdzie pozwalają klientom na lepsze zrozumienie wyglądu i funkcji mebli przed zakupem online.
 4. Prezentacje dla klientów: Przy tworzeniu niestandardowych mebli lub projektów wnętrz, wizualizacje pomagają klientom zobaczyć, jak będzie wyglądał finalny produkt w ich przestrzeni.
 5. Projekty architektoniczne: W branży projektowania wnętrz i architektury wizualizacje produktów pomagają klientom zobaczyć, jak meble i wyposażenie wpisują się w projektowane wnętrza.

Wizualizacje produktów są wszechstronnym narzędziem, które może być wykorzystywane w wielu dziedzinach do lepszego prezentowania produktów, projektów i pomysłów, a także do wspierania procesów decyzyjnych. W dzisiejszym świecie wizualizacje odgrywają istotną rolę, zwłaszcza w e-commerce i marketingu online.


Wizualizacja jest to prezentacja projekt wnętrza lub produktów we wnętrzu, w sposób wizualnie atrakcyjny i przekonujący. Jest to narzędzie często wykorzystywane w branży projektowania wnętrz, architektury, a także w branży meblowej i sprzedaży nieruchomości.

Wizualizacje wnętrz pozwalają projektantom, architektom i klientom lepiej zrozumieć projekt, zanim zostanie on zrealizowany. Pomaga to uniknąć nieporozumień i błędów w trakcie budowy.

Wizualizacje wnętrz mogą być wykorzystywane do promowania projektów i nieruchomości na stronach internetowych, w broszurach, w reklamach i na różnych platformach marketingowych. Pomagają one przyciągnąć potencjalnych klientów.

W branży meblowej wizualizacje wnętrz mogą pomóc klientom w podjęciu decyzji zakupowych. Dzięki wizualizacjom mogą zobaczyć, jak meble będą wyglądać w ich własnych wnętrzach przed dokonaniem zakupu.

Wizualizacje wnętrz są wszechstronnym narzędziem, które znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, pomagając w prezentacji, projektowaniu i promocji projektów oraz produktów.


Usługa wykonania dokumentacji technicznej polega na tworzeniu kompleksowego zestawu dokumentów, które opisują i ilustrują szczegóły techniczne produktu lub projektu. Dokumentacja ta jest niezbędna w wielu branżach, w tym w inżynierii, architekturze, przemyśle, a także w branży meblowej.

 • Są to graficzne prezentacje produktu, które zawierają informacje o jego wymiarach, kształcie, konstrukcji i detalach. Rysunki techniczne mają na celu zaprezentowanie produktu z różnych perspektyw i umożliwienie jego precyzyjnej reprodukcji.
 • Rysunki techniczne są tworzone za pomocą oprogramowania Sketchup Layout.
 • Rysunki techniczne są zazwyczaj zapisywane w standardowych formatach, PDF, PNG lub JPEG. Wybór formatu zależy od wymagań klienta i sposobu, w jaki rysunki będą wykorzystywane.
 • Dokumentacja techniczna ma wiele zastosowań, w tym:
  • Ułatwianie procesu produkcji i montażu produktów.
  • Zapewnianie jasnych i precyzyjnych informacji dla personelu technicznego.
  • Pomaganie w procesie certyfikacji i zgodności z przepisami.
  • Ułatwianie napraw i konserwacji produktów.
  • Przedstawianie projektu klientom i inwestorom.
  • Stanowienie dowodu własności intelektualnej i prawnego zabezpieczenia projektu.
 • W branży meblowej dokumentacja techniczna jest niezwykle ważna. Rysunki techniczne mebli zawierają szczegółowe informacje na temat wymiarów, materiałów, połączeń, detali i procesu produkcji. Dzięki temu meble można efektywnie produkować, montować i dostarczać klientom.

W skrócie, dokumentacja techniczna i rysunki techniczne są kluczowymi narzędziami w wielu branżach, pomagając w projektowaniu, produkcji, montażu, konserwacji i zrozumieniu technicznych aspektów produktów i projektów. Są niezwykle przydatne w zapewnianiu jakości, zgodności z przepisami i skuteczności produkcji oraz w komunikacji między różnymi zainteresowanymi stronami.


Zobacz nasze projekty